Barneidrettsansvarlig i Nyborg IL

Hovedstyret i Nyborg IL har på styremøte mandag 14. desember 2015 oppnevnt styremedlem Hugo Øie (bildet) som barneidrettsansvarlig i klubben.

Nyborg IL har søkelys på Idrettens barnerettigheter, som beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, og Bestemmelsene om barneidrett som regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling.

Det er viktig at Nyborg ILs trenere, ledere og alle andre med frivillige verv i idrettslaget kjenner til innholdet i bestemmelsene og rettighetene.

Les mer om det å være barneidrettsansvarlig i en klubb.

Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelsene om barneidrett.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift