Trimkassen for 2018 er opptelt

Da er boka for 2018 omsider telt opp. Etter toppårene 2015 og 2016 med drøyt 3100 besøkende, har antallet gått jevnt nedover de siste årene. I 2018 var det 1499 besøkende i trimkassen. Det premieres til de som har besøkt trimkassen minst 50 ganger, og som tidligere år deles det ut gavekort â kr 200 fra G-sport.

De heldige som får gavekort er:

Navn:Antall besøk:
Kari S. Bonesrønning303
Jon Helge Bonesrønning141
Hanne Røskaft119
Petter Røskaft109
Siri Helgemo90
Siv Helen Moen75
Petter Johannessen65
Per-Einar Johannessen64
Even Lægran55
Sissel Johannessen52

Gavekortene blir delt ut i uke 8 eller 9.

For 2019 er vedtatt å ikke dele ut premier. Vi oppfordrer derfor besøkende til å sette seg egne mål å ha det som premie for innsatsen.

Digital bok med alle registreringer og resultater finnes i vedleggsoversikten øverst til høyre.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift