Konstruktivt og godt årsmøte i Nyborg IL

Årsmøtet i Nyborg IL ble avviklet onsdag 21. mars 2018, og det ble et veldig konstruktivt og godt årsmøte der alle utvalgene var representert. Protokoll finnes under "Vedlegg" ved å trykke "Les mer".

Idrettslaget har stor sportslig aktivitet, og økonomien er stabil og god. Alle forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Det ble også gjenvalg på alle som var på valg i hovedstyret. Noen "nye" ansikt i revisjon og valgkomite. Her er valgene:
Hovedstyret:
Leder: 
Even Lægran (ikke på valg, 1 år igjen) 
Nestleder: 
Per-Einar Johannessen (gjenvalg, 2 år)
Styremedlemmer: 
Helge Bjerkan (gjenvalg, 2 år)
Lena Kathrin Haram Mittet(ikke på valg, 1 år igjen)
Cecilie Ratchje (ikke på valg, 1 år igjen)
Johannes Hoon Løvås (ikke på valg, 1 år igjen)
Varamedlem: 
Ingvild Tangen Lægran (gjenvalg, 1 år)

Revisorer: 
Henning Langlete (gjenvalg, 1 år) 
Gunnar Hansen (ny, 1 år)

Valgkomite:
Leder: 
Frank Skogvang (gjenvalg, 1 år)
Medlemmer: 
Eva Guldseth (gjenvalg, 1 år)
Hanne Haugan (ny, 1 år) 
Varamedlem: 
Irene Jensen (ny, 1 år)

Alle ble enstemmig valgt.

Sosiale Medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift