Innkalling til årsmøte onsdag 21. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Nyborg IL. Årsmøtet avholdes onsdag 21. mars kl. 20.00 på Nyborg skole. Årsmøtepapirer er vedlagt (trykk "Les mer").

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2018 til post@nyborgil.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nyborgil.no i denne nyhetssaken.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift