Trimkassen for 2017 er opptelt

Trimkasseboka for 2017 er nå telt opp og viser et totalt besøk på 1823 besøk. Dette er en kraftig nedgang fra toppårene 2015 og 2016 med hhv. 3113 og 3104 besøkende.

Flest besøk ble nok en gang besørget av Kari Skogan Bonesrønning med imponerende 321 besøk. Gratulerer!

Det deles ut gavekort på G-sport â kr 200 for de som har vært innom trimkassen minst 50 ganger i 2017. Gavekortene blir delt ut månedsskiftet januar/februar.

Digital utskrift av boka for 2017 og resultater kan lastes ned fra vedleggsoversikten øverst i høyre hjørne.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift