Krav om politiattest i Nyborg IL

Viktig lesning: I norsk idrett (herav også Nyborg IL) er det krav om politiattest for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Nyborg IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:
 

• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige og/eller utviklingshemmede.
• Tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige og/eller utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold.
• Personer som bidrar i SFO-ordning i regi av laget.
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige og/eller utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold.

Dette gjøres i samråd med:
Lena Kathrin Haram Mittet
E-post: lena@nyborgil.no

eller hennes stedfortreder:
Cecilie Ratchje
E-post: cecilie@nyborgil.no

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk (NB: Du får sannsynligvis beskjed om at "dette innholdet kan ikke vises i en ramme". Klikk på linken "Åpne i nytt vindu"). Det eneste vedlegget søker skal ha med er en bekreftelse for formålet fra Nyborg IL. Denne bekreftelsen får man hos Lena Kathrin Haram Mittet i Nyborg IL, e-post: lena@nyborgil.no

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Nyborg IL til avtalt tidspunkt. 

Nyborg IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Les mer om politiattester i idretten.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Nyborg IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift