Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Nyborg idrettslag onsdag 15. mars kl. 2030 på Nyborg skole.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Forslag sendes på e-post til: post@nyborgil.no

Nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på idrettslagets nettsider (www.nyborgil.no).

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år (§ 2-5) og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (§ 10-4). Kfr. NIFs lov, https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Saksliste på årsmøte:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding 2016.

5. Regnskap 2016.

6. Innkomne forslag og saker.

7. Medlemskontingent og treningsavgifter 2017.

8. Budsjett 2017.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.

 

Trondheim, 12. februar 2017

Even Lægran/(s) Leder Nyborg IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift