Nyborg IL kan få Inkluderingsprisen 2016

Nyborg Idrettslag fra Trondheim kan få Inkluderingsprisen 2016 som deles ut rett i forkant av Idrettsgallaen på Hamar lørdag 7. januar 2017 (Idrettsgallaen vises direkte på NRK1).

Nyborg IL er en av tre hovedkandidater som en bredt sammensatt jury nedsatt av Norges idrettsforbund har plukket ut blant 30 nominerte.

Det var Sør-Trøndelag idrettskrets som nominerte Nyborg IL. De andre to hovedkandidatene til Inkluderingsprisen 2016 er Nordstrand IF Allsport og Steinkjer Friidrettsklubb.

Her er Sør-Trøndelag idrettskrets sin begrunnelse for å nominere Nyborg IL til Inkluderingsprisen 2016:

"Nyborg Idrettslag (NIL) på Byåsen i Trondheim er et ungt idrettslag, men har siden starten i 2004 vokst raskt til nå å ha hele 370 aktive medlemmer. Dette skyldes idrettslagets store søkelys på lavterskelaktiviteter men også et bredt tilbud til funksjonshemmede.

 NIL var en av de første klubbene i landet som startet el-innebandy for bevegelseshemmede (2006), og aktiviteten er holdt gående i 10 år. I dag er det rundt 15 aktive i el-innebandy i NIL, og det jobbes bevisst med å rekruttere nye barn og unge.

Siden er også chairobics (sittende aerobic) kommet på programmet i NIL (i 2013) med 9 aktive (av disse 5 funksjonshemmede) og innebandy for utviklingshemmede stående (januar 2016) med nå 10 aktive (startet med 2-3 stykker).

Idrettslaget har også kjørt treninger og samlinger i goalball, og er åpen for å starte opp igjen hvis det skulle oppstå ny interesse for det.

Idrettslaget kjørte også ukentlige sykkeltreninger for syns- og bevegelseshemmede i 2015, mens det i år er vært arrangert ei parasykkelsamling.

Idrett for funksjonshemmede er godt forankret i hovedstyret til NIL, og laget har alltid vært åpen til å ta opp nye idretter/aktiviteter.

NIL har også deltatt på Grenseløse idrettsdager og andre arrangement for å promotere tilbudene til målgruppa.

Alle idrettstilbudene for funksjonshemmede i idrettslaget er styrt av foreldre på frivillig basis.

Mange av de aktive medlemmene i NIL er ungdommer. For å kunne ivareta ungdommene og deres interesser på en best mulig måte, har klubben opprettet eget ungdomsutvalg der også funksjonshemmede er utvalgsmedlemmer.

Leder for ungdomsutvalget, Johannes Hoon Løvås, er for øvrig også trener for NILs innebandytilbud for utviklingshemmede."

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift